Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi gör det

Cookies

Vi samlar in uppgifter via så kallade “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som normalt används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att på automatik kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

Cookies gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket sparar tid och ger bättre funktionalitet samt en smidigare användarupplevelse.

Betalningar

Vi använder oss av Stripes betalningstjänst. För mer information besök www.stripe.com.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

Vi sparar uppgifter från inskickade formulär på hemsidan. Du har rätt att efterfråga en exporterad fil med de personuppgifter vi har lagrat om dig. Du har också rättigheten att begära att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Detta inkluderar ej den data som vi är förpliktigade att spara av administrativa, juridiska- eller säkerhetsskäl.

HeliAir Marbella - Whatsapp